स्त्री, अशी तु!!


आज पर्यंत स्त्री ची अनेकविध रुप आपल्या समोर आली आहेत. कधी सत्य कथांमधुन तर कधी टि.व्ही वर दाखवलेल्या बटबटीत व्यक्तीरेखांमधुन. पण स्त्री नक्की कशी आहे? अश्या कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या स्त्री आणि पुरूषांमधले फरक स्पष्ट करते.

स्त्री-बिज आणि पुरूष बिज यांच्या मिलनातुन ‘एम्ब्रियो’ जन्माला येतो. पहिले आठ आठवडे स्त्री आणि पुरुष ‘एम्ब्रियो’ जवळजवळ एकसारखेच असतात. दोन्हीमध्ये अधोरेखीत करणारा एकच फरक असतो आणि तो म्हणजे ‘क्रोमोसोम्स’ चा. डी.न.ए हा क्रोमोसोम्स भोवती घट्ट गुंडाळलेला असतो. स्त्री बिजामध्ये दोन ‘X’ क्रोमोसोम्स असतात तर पुरुष बिजांडामध्ये एक ‘X’ आणि एक ‘Y’. पहिले काही आठवडे क्रोमोसोम्स चे हेच समीकरण पुरुष किंवा स्त्री लिंग यातील फरक स्पष्ट करत असतो.

अर्थात जेंव्हा स्त्री किंवा पुरूष जन्माला येते तेंव्हा इतर बरेच घटक असतात जे दोन्हींमधील फरक स्पष्ट करतात. सर्वसाधारणपणे स्त्री ही पुरुषापेक्षा उंची आणि सर्वांगाने बारीक असते, पण स्त्रीमध्ये चरबीचे प्रमाण पुरुषापेक्षा जास्ती असते (एकुण शरीराच्या मानाने) स्त्रीला नविन मानव जन्माला घालण्यासाठी असणारे अवयव आणि नंतर बाळाचे सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आवश्यक असणारे इतर घटक उपलब्ध असतात. स्त्रीयांचा रक्तदाब हा पुरुषांपेक्षा थोडा कमी, तर ह्रुदयाचा प्रति-मिनीट धडकण्याचा वेग जास्त असतो. मेंदुकडे होणारा रक्तप्रवाह हा सुध्दा स्त्रियांमध्ये जास्ती असतो आणि त्यामुळेच मेंदुंच्या पेशींची होणारी झीज ही पुरुषांच्या तुलनेने कमी असते.

स्त्रिया या पुरुषांपेक्षा जास्त भावनाशील असतात का? स्त्रीया पुरुषांपेक्षा जास्ती रडतात का?
साधारणपणे स्त्रिया या पुरुषांपेक्षा जास्ती रडतात असे आढळुन आले आहे. परंतु लहान मुले किंवा मुली यांच्यामधे फारसा फरक दिसत नाही. २००५ चे न्युयॉर्क आर्टीकल च्या निरीक्षणानुसार वयाच्या १८ व्या वर्षी स्त्रिया पुरूषांपेक्षा चार पट अधीक रडतात. कदाचीत याचे एक कारण असे असु शकते की प्रोलॅक्टीन (प्रोटीन हॉर्मोन) चे प्रमाण हे स्त्रि/पुरूष किती प्रमाणात रडतो हे ठरवत असतो.

प्रोलॅक्टीन हा घटक रक्तात आणि अश्रुंमध्ये सापडतो, आणि त्याचे प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा स्त्रीयांमध्ये अधीक सापडते. स्त्रियांच्या डोळ्यात असणारी अश्रुंसाठिची खोबण ही सुध्दा पुरुषांपेक्षा थोडी वेगळ्या आकाराची असते. अजुन एक कारण असेही असु शकते की, काही समाजामध्ये पुरुषांचे रडणे हे कमी पणाचे/ बायकीपणाचे लक्षण समजले जाते, आणि स्त्रीयांना मात्र मोकळेपणाने रडण्याचे स्वातंत्र्य असते.

स्त्रियांची ताणतणाव आणि चिंता पेलण्याची शक्ती
स्त्रिया सामाजीक आणि कौटुंबीक घटकांबाबतीत पुरुषांपेक्षा जास्ती चिंतातुर असतात. असे असले तरी तो ताण सहनकरण्याची शक्ती ही पुरुषांपेक्षा स्त्रीयांमध्ये अधीक प्रमाणात आढळते. मेंदुमध्ये असणारा ‘amygdala’ हा घटक भीती किंवा ऍन्क्झायटी चे प्रमाण ठरवण्यास कारणीभुत असतो. पुरुषांमध्ये ‘amygdala’ भिती, चिंता, तणाव या जाणीवांची माहीती आणि इतर संदेश वहन हे त्या घटकांबरोबर केले जाते जे दृष्य गोष्टींची माहीती संकलीत करतात आणि त्यावर जी प्रतीक्रिया घ्यायची त्याची माहीती अवयवांना देतात. पण स्त्रियांच्या बाबतीत अश्या गोष्टींची देवाण-घेवाण ही मेंदुमध्ये ‘हार्मोन्स’ निर्माण करणाऱ्या घटकांबरोबर केली जाते. यामुळेच की काय चिंता, ताणतणाव याचे पडदास स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांच्या शरीरयष्टीवर दिसुन येतात. उदाहरणार्थ डोळ्याखालील काळी वर्तुळ, चेहऱ्यावरील सुरकुत्या वगैरे. तस पाहीले तर, ताणतणाव निर्माण करणारे किंवा ते झेलणारे ‘हार्मोन्स’ची निर्मीती ही स्त्रियांमध्ये पुरुषांपेक्षा जास्ती होते. त्यामुळे एखादा तणाव/चिंतेचा प्रसंग घडुन गेल्यानंतर ही हार्मोन्स ची निर्मीती बंद व्हायला स्त्रियांना जास्ती वेळ लागतो. कदाचीत यामुळेच त्या घटनेचा मनामध्ये विचार स्त्रियांच्या अधिक प्रमाणात आणि अधीक काळापर्यंत चालु असतो.

[सोर्स – howstuffworks.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s