घर सजावटीचा एक सोप्पा मार्ग


बऱ्याच वेळेला घरातील रिकाम्या भिंती सजवायला आपण फ्रेम्स चा वापर करतो. परंतु बाजारात या फ्रेम्स च्या किंमती अवाच्या सव्वा असतात. साधारणपणे ६ x ८ ची फ्रेम ३५० रु. पासुन पुढे असते. याचे कारण म्हणजे या किंमती मध्ये नुसती फ्रेमची किंमत नसुन त्यामध्ये वापरलेल्या चित्राची किंमत पण असते.

अर्थात ही चित्र नक्कीच चांगली असतात. मॉडर्न आर्ट, फळांची चित्र, मानवी चेहरे, अदिवासी चित्र, ऍबस्ट्राक्ट आर्ट, पक्षी, निरनिराळी पेंटींग्स अशी असंख्य व्हरायटी यामध्ये असते. परंतु त्यासाठी इतके पैसे घालवायला नको वाटतात. यावर मी नुकताच एक सोप्पा मार्ग शोधुन काढला.

इंटरनेट मध्ये पुढील पैकी एक किंवा अनेक शब्द वापरुन इमेज किंवा वेब सर्च करा. त्यावर तुम्हाला असंख्य प्रकारची तिच किंवा तश्शीच चित्र उपलब्ध होतील. उदा. ‘Modern Art, Paintings, Oil paintings, tribal, frames’ साधारणपणे कमीतकमी १०२४ रिझॉल्युशन असलेले आणि तुम्हाला आवडलेले चित्र तुमच्या संगणकावर उतरवुन घ्या. नंतर ह्याच चित्राला ‘फोटो-फास्ट’ किंवा तश्याच एखाद्या ठिकाणावरुन ६ x ८ ची प्रत काढुन घ्या. ही प्रत साधारण १९ रु. ला पडते. आता एखाद्या लोकल छोट्याश्या दुकानातुन यासाठी फ्रेम बनवुन घ्या ज्याची किंमत जास्तीत जास्ती १५० रु. पडते.

बघा झाली तुमची तश्शीच फ्रेम तयार फक्त १७० रु. म्हणजे बाहेरुन जी एक गोष्ट तुम्ही ३५० रु. घेता तीच तुम्ही ही युक्ती वापरुन ३५०/- मध्ये दोन घेउ शकता. मी माझ्या घरात अश्याच अनेक सुंदर फ्रेम्स बनवल्या आहेत. बघा प्रयत्न करुन स्वस्तात मस्त.

कल्पना आवडली तर जरुर कळवा.

6 thoughts on “घर सजावटीचा एक सोप्पा मार्ग

  1. आ व ड ली, मस्त आहे कल्पना. प्लिज मला थोडे शोधुन फोटो इमेल कर ना! प्लि……….ज!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s