कराओके


कराओके, फार सुंदर प्रकार आहे हा. तुम्हाला गाणी म्हणण्याची आवड असेल तर कराओके ‘बेस्ट’ आणि ‘मस्ट’. तसं सगळ्यांना माहीत असेलच पण तरीही थोडक्यात सांगायचे झाले तर कराओके म्हणजे शब्द नसलेले गाणे अर्थात फक्त ‘इंन्स्ट्रुमेंटल’ संगीत वाजते आणि समोर गाण्याचे बोल येत असतात. जसजसे गाणे पुढे सरकते तसतसे त्या गाण्याचे शब्द रंगीत होत जातात किंवा एखादा ठिपका त्या शब्दांच्या वरुन सरकु लागतो. त्या ठिपक्याबरोबर तुम्हाला संगीताचा मेळ घालुन गाणं म्हणायचे.

महाजालावर एक कराओके साईट आहे, गीतनेट इथे प्रचंड खजीना आहे बऱ्याचश्या जुन्या आणि नविन गाण्यांचा. घरी ब्रॉडबॅड असेल तर अगदी सहज वापरता येईल ही साईट. मस्तच आहे. कालचा दिवस सौ. बरोबर इथे गाणी म्हणण्यातच गेला. खुप्प मज्जा आली. ‘मांग के साथे तुम्हारा’ किंवा ‘मेहंदी लगाके रखना’ गाण्यांना खुप मज्जा आली. या साईटचे अजुन एक वैशिष्ट्य म्हणजे तुमचे रेकॉर्डींग या साईट वर अपलोड करुन तुमच्या मित्रांबरोबर ते शेअरही करु शकता (अर्थात मी ते करणार नाही :-)).

करा गुणगुणणे चालु मग या साईटवर आणि तुमचा अनुभव आणि शक्य झाले तर गुणगुणणारी गाणी जरुर शेअर करा.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s