आनंदी आनंद गडे


आनंदी आनंद गडे
निवडणुक वारे चोहीकडे
वरती खालती इच्छुक फिरे
श्रेष्ठीकडुनही संकेत मिळे ॥१॥

कार्यकर्ते फिरती चोहीकडे
मतांची ती भिक मागण्या पडे
चौकाचौकात पोस्टर चढे
पैश्याची ही खिरापत वाढे ॥२॥

महागाईलाही जोर चढे
स्वाईन फ्ल्युही मदतीला पुढे
उत्साह वाढे चोहीकडे
कित्ती पक्ष हे म्हणु गडे ॥३॥

पण एकच चिंता वाटते गडे
स्वपक्ष ही पाय ओढण्या पुढे
विनंती एकच ही प्रभुकडे
लॉटरी लागो मला गडे ॥४॥

– सुधाकर समुद्र

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s