डोक्यात भुणभुणभुणारा मराठी भुंगा

डोक्यात भुणभुणभुणाऱ्या मराठी भुंग्याचे म्हणणे, असंख्य किस्से आणि मराठी कथा…

बालभारती आणि कुमारभारतीमधील मराठी कवितांचा संग्रह

190 Comments


शालेय जिवनात शिकलेल्या बालभारती आणि कुमारभारतीमधील मराठी कवितांचा संग्रह इमेलमधुन मला आला होता तो इथे जोडत आहे. या सुमधुर गितांचा गोडवा आणि चाली तुमच्याही मनामध्ये अजुन रेंगाळत असतील याबद्दल शंका नाही.
हा संग्रह संगणकावर उतरवुन घेण्यासाठी इथे टिचकीमारा.

संग्रहामध्ये पुढील गितं समाविष्ट आहेत.

– केवढे हे कौर्य – ना.वा.टिळक
– कणा – कुसुमागज
– या झोपडीत माझ्या – संत तकु डोजी महाराज.
– खबरदार जर टाच मारनी – वा. भा पाठक
– आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहिकडे – बालकवी
– उठा उठा चिऊताई- कुसुमागज
– श्रावणमासी हर्ष मानसी – बालकवी
– रे हिंदबांधवा, थांब या स्थळी – भा. रा. तांबे
– खोपा – बहीणाबाई
– मन वढाय वढाय – बहीणाबाई
– पिंपात मेले ओल्या उंदिर – बा.सी.मढेकर
– एका तळयात होती – ग.दि.माडगूळकर
– पैठणी – शांता शेळके
– गाई पाण्यावर – कवी बी
– फुलपांखरं – ग.ह.पाटील
– टप टप टाकित टापा – शांता शेळके
– आजीचे घडाळ – केशवकुमार औदुंबर
– पेम कर भिललासारख
– फ़ुलराणी – बालकवी
– गवतफुला – इंदिरा संत
– तुतारी – केशवसुत
– विचत वीणा – बा. भ. बोरकर
– गणपत वाणी – बा.सी. मढेकर
– सहानभूती – कुसुमागज
– आम्ही कोण? – केशवसुत
– सागरा पाण तळमळला ! – सवा. विनायक दामोदर सावरकर
– लेझिम चाले जोरात – श्रीधर बाळकृष्ण रानडे
– लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी – सुरेश भट
– मधुघट – भा. रा. तांबे
– नको नको रे पावसा …!! – इंिदरा सतं
– किती तरी दिवसांत – बा. सी. मढेकर
– देणाऱ्याने देत जावे – विंदा करंदीकर
– पृथ्वीचे गित – कुसुमागज
– घरटा – बालकवी
– या नभाने या भुईला दान – ना. धो. महानोर
– अरे, संसार संसार – बहीणाबाई चौधरी
– उगवले नारायण – बिहणाबाई चौधरी
– बाळ, चालला रणा – पदमा गोळे
– अनामवीरा – कुसुमागज
– उतुंग आमुची उतर सीमा इंच इंच लढवू – वसतं बापट
– खरा तो एकची धर्म – साने गुरजी
– घाल घाल पिंगा वाऱया – कृ . ब. निकुंब
– देवाचे घर – ग. दि. माडगूळकर
– आई’ महणोनी कोणी, आईस हाक मारी – यशवंत
– रदास आवाहन – भा. रा. तांबे
– कोठुनि येते मला कळेना – बालकवी
– निझररास – बालकवी
– सांग मला रे सांग मला – ग. दि. माडगूळकर
– आली बघ गाई गाई – इंदिरा संत
– देवाचे घर – ग.दि. माडगूळकर
– माझ्या छकुलीचे डोळे – वि. भि. कोलते
– शतकानंतर आज पाहिली – वसंत बापट
– पारवा – बालकवी
– तळयाकाठी – अनिल
– माझ्या मराठीची गोडी -वि. म. कुलकणी
– अ आ आई, म म मका – मधुसूदन कालेलकर
– चढवू गगनी निशाण – बा. भ. बोरकर
– गदड निळे – बा. भ. बोरकर.
– या बाई या… – दतातय कोडो घाटे
– बाळ जातो दुर देशा- गोपीनाथ
– बाभुळझाड – वसतं बापट
– कोलंबसचे गवरगीत – कुसुमागज
– आम्ही कोण? – प. के . अते
– सवारतमका शिवसुंदरा – कुसुमागज
– गे मायभू- सुरेश भट
– जयोऽस्तुते – विनायक दामोदर सावरकर
– थोर तुझे उपकार – भासकर दामोदर पाळंदे
– महाराष्ट्र गीत
– हा हिंद देश माझा – आनंद कृष्णाजी टेकाडे
– गाउं तयानं आरती – कवी यशवंत
– कण-र श्रीकृष्ण संवाद – मोरोपंत
– फटका – अनंत फं दी
– घड्याळ – केशवसुत
– ऐकव तव मधु बोल – माधव ज्युलीयन
– चिमणा राजा – दामोदर अचयतु कारे
– अनंत – बालकवी
– टप टप पडती अंगावरती – मंगेश पाडगावकर
– सदैव सैनिका, पुढेच जायचे – वसतं बापट
– पसायदान – संत ज्ञानेश्वर
– संथ निळे हे पाणी – मंगेश पाडगांवकर
– पितात सारे गोड हिवाळा – बा. सी. मढेकर
– पेमस्वरुप आई – माधव ज्युलियन
– कोकिलानय – कृष्णशास्त्री चिपळूणकर
– बाभळीविषयी अनयोकि – कृष्णशास्त्री चिपळूणकर
– विदाप्रशंसा – कृष्णशास्त्री चिपळूणकर
– झाल्या तिन्ही सांजा – यशवंत
– कशासाठी पोटासाठी – माधव ज्युलियन
– कादरखां – केशवकुमार
– लाडकी बाहली – शांता शेळके
– मामाची गाडी – ग. ह. पाटील

Advertisements

190 thoughts on “बालभारती आणि कुमारभारतीमधील मराठी कवितांचा संग्रह

 1. Mala ” tatya kathi gaati lata,
  Latanmadhe ubhe zaad ”
  Hee dheevar pakshyavar lihileli kavita are.
  Tasech,
  ” Ghatatali vaat, kay ticha that”
  Ya donhi kavita pahijet.
  Please, Mala konitari pathva na…

 2. Ghatatli wat kay ticha that
  murakate girakate lavate pathoath
  nili nili pardi khali koni padli
  pane phule sandli var ani khalti…

  Pls mirtano tumha konakade hi kavita aslyas,tumhala sapdalyas mala ya id var send kara.

 3. Ghatatli wat kay ticha that,
  murakte girakte lawte patho path.
  Nili nilipardi khali koni sandali
  pane phule sandli war ani khalti.
  Khali khol dari ,war unch kada ,
  bhala motha nag janu phana kadhun ubha.
  Bhiu naka koni pakhranchi gani,
  sobtila gat gat khalalt pani …..
  Pls mala konitari sangana hi kavita konakade aheka te.
  Kharach asel tar mala nakki mala pathwa.

 4. maze baba nehmi ek kavita mhanatat Kari aarti gheuni aary bala …… milel ka plz konal mahit asel tar

 5. jr konakde
  पलीकडे ओढ्यावर माजे गाव ते सुंदर …….

  अशी काही तरी एम कविता होती ३ री ४ थी ला
  please konakade asel tr send kra.

 6. Pls konala sapadli ka ti kavita
  ghatatli wat kay ticha that murakate girakate lawte pathopath…..

 7. बालभारती” आणि कुमारभारतीमधील संकलित कवितांचा आनंद घेण्यासाठीची लिंकवर क्लिक करा.
  https://albharatikavita.blogspot.in

 8. अप्रती…आठवणी जाग्या होतात..ही नावं वाचून

 9. Hi. konala sapadali ka ti kavita?
  Talya kathi gati lata,lata madhe ubhe zada.
  Zadawar dhivaraj…,..

  Ajun ak kavita pahije….
  Ghtatali wat kay ticha that
  murakate girakate lawate patho path …..
  Pls ya don kavita konakade asalya,konala bhetal tr mala sand kara.

  • घाटातली वाट
   काय तिचा थाट ,
   मुरकीते, गिरकीते , लवते पाठोपाठ ||
   निळी -निळी परडी ,
   कोणीi केली पालथी ,
   पान, फुल सांडली
   वरात i नाही खालती ..||1||
   खाली खोल दरी,
   वर उंच कडा,
   भाला मोठा नाग जणू
   उभा काढी फडा ||2||
   भिऊ नका कोणी ,
   पाखरांची गाणी ,
   सोबतीला गाता गाता
   खळाळत पाणी ||3||
   घाटातली वाट ,
   काय तिचा थाट ,
   गाणी म्हणू , टाळ्या पिटू ,
   जाऊ रुबाबात ..!!

  • कविता – धीवर पक्षी
   ——————————
   तळ्याकाठी गाती लाटा
   लाटांमध्ये उभे झाड
   झाडावर धीवराची हाले चोच लाल जाड
   शुभ्र छाती पिंगे पोट
   जसा चाफा यावा फूली
   बंडी जणू थंडी मध्ये
   बंडी घाले आमसुली
   गड्या पाखरा तू असा
   सारा देखणा रे कसा
   पाण्यावर उडताना नको मारू मात्र मासा

   • धन्यवाद मिलिंद,
    खूप दिवसांपासून हि कविता आठवायचा प्रयत्न करत होतो. अपलोड केल्याबद्दल खूप धन्यवाद.. बालपण आल्यासारखे वाटते आहे ही कविता वाचताना..

    आभार,
    मदन काशिनाथ साळुंके.

 10. Tula hi kavita mahit ahe ka?
  Bolat ka nahi?
  gade tu bolat ka nahi?
  Zale kay tula bai,
  gade tu bolat ka nahi?

  Hi pan kavita sapadali asel tar pls mala sanga.konala hi sapadali tari mala pls sanga.

  • Sapadli ki nakki post karen!

  • बोलत का नाहीं,झाले काय तुला बाई
   चोली परकर नवीन शिवले
   दाग़ दागिने सर्व घातले
   चूल बोलके जवल मांडिले
   दिले सर्व काही,तरी तू बोलत का नाहीं
   आई तुजला रागे भरली,
   की दादाने खोड़ी केली
   रूसली माझी बाल सोनुली
   काय करु बाई,गड़े तू..
   सांग तुला का भूक लागली,
   देऊ का मी लाटुन पोली
   ओलखले बाई,तरी तू बोलत..
   शेजारीण वेणुचा बाहुला
   नवरा तुजला आज पाहिला
   म्हनुनी लाजूनि धरसी अबोला
   कले सर्व काही,झाले काय तुला बाई..

 11. hi lavita mala mail kar pls!!!!!

 12. Hi everyone!

  Mala kharach ya page var yeun far bar vatate.
  jehva thakaleli aste kivha dokyala far tras hot asto,jiv vaitaglela asto tevha mi
  ithe ya page var yete.
  Bar vatat,junya athavani dolyan samorun firu lagtat…
  Mi punha lahan hote ani tyach chhotyasha duniyet jaun basate..
  Thakawa jato sara.
  Kharach khup khup “Dhanyawad”
  he sundar page dilya baddal…

 13. Thank you frinend.
  Hi kavita dekhil khup divsa pasun shodhat ahe.mala 1986 te 1995 paryantcha kahi tharavik kavita mala havyat.

 14. mala ek kavita havi ahe.ekach line athvate Pl help

  DUR AAI RAHILI KONKANAT

  SEVIKECHA ADHAR EK HAT

 15. Junya kavitancha sangrah kontya pustakat milaltil.

 16. Mazya aajila ek kavita hoti abhimanyuchi ti mala havi aahe konakde asel tar plz dya kaviteche bol aahet pahate uthuni dharmane kay kele abhimanyula bolavale

 17. तळ्याकाठी गाती लाटा
  लाटांमध्ये उभे झाड..

  ही पुर्ण कविता मिळेल काय?
  आणि शंकर पाटील यांचे खेळखंडोबा हे पाठ्य मिळेल काय?

 18. MALA LINK SEND KARA SAGLYA KAVITANCHI..MAZYA PAPPA MUMMY CHYA SCHOOL TIME MADHALYA KAVITA AAHET . AANI AATA AMCHYA SUDDHA AAWDIVHYA ZALYA AAHET..KHUP MEANINGFULL KAVITA AHET..

  • khup chaan……..spl thanks of u
   mi ajun ek kavita shodhatey…..mi 4th la astana hoti ……Aaichya kushit jagle nivant…..kadhi na bhasli kashachich bhrant….
   plz hi kavita tumhala kuthe milali tar mala share kara……tumchya parents na kadachit mahit astil ya kavitechya oli……….

 19. घन नीळ सागराचा घन नाद येत कानी hi kavita havi ahe mla…mi khup miss kartoy

  • Ghan neel sagracha Ghan naad yet kaani
   Ghumti disha dishant lahri madhil gaani
   Chaufer suryajwala , wara abol shaant
   Kothe samudra pakshi gagani fire niwant
   Aakash tej bhare madavari ssthirave
   Bhatki chukar hodi ladat santh dhave
   Valut stabdh zala rekhakruti kinara
   Javli asun paani atrupt to bichara….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s