हेल्पलाईन


सध्या हेल्पलाईन्सचे पेवच फुटले आहे. ‘मतदारांसाठी हेल्पलाईन’, ‘दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन’, ‘रिक्षाचालकांच्या मनमानीविरोधात तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन’, ‘रुग्णांसाठी हेल्पलाईन’, ‘ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाईन’, ‘महीलांवरील अत्याचार, सासरी छ्ळ, नोकरीत त्रास, पिडीत महीला अश्या असंख्य कारणांसाठीच्या अनेक हेल्पलाईन्स’. पुण्यामध्ये गेल्या वर्षी ‘जेष्ठ’ नागरीकांसाठीही हेल्पलाईन सुरु झाली, त्याला ही उत्तम प्रतीसाद मिळत आहे. ‘सुने कडुन होणारा त्रास, मुलांकडुन मिळणारी विचीत्र वागणुक, एकटेपणा, कायदेशीर सल्ला, लागलचं तर अडी-अडचणीच्या वेळी महत्वाची कामं करण्यासाठी- जसे बॅकेची काम, पोस्टाची कामं – स्वयंसेवकांची उपलब्धता’ अश्या अनेक जेष्ठांच्या समस्यांचे निवारण या हेल्पलाईन वरुन होते. समज देऊन, किंवा वेळप्रसंगी कायदेशीर कारवाई करुन जेष्ठांना न्याय दिला जातो. चला म्हणजे जेष्ठांसाठीच हेल्पलाईन राहीली होती, ते ही झाले, जेष्ठांची सुध्दा सोय झाली.

विचार करताना एक गोष्ट जाणवली आणि खटकली, भारत हा तरूण लोकांचा देश आहे असे म्हणतात, या तरूणांसाठी विशेषतः तरुण पुरुषांसाठी आहे एखादी हेल्पलाईन? असेलही एखादी कदाचीत पण त्यांची संख्या नगण्य आहे.

पुरुष जन्माला येतो तेंव्हा पासुनच त्याच्यावर त्याच्या पुरुष असण्याची जाणीव करुन दिली जाते. ‘काय रडतो आहेस मुलींसारखा?’, किंवा ‘एवढसं लागलं तर काय झालं? मुलगी आहेस का तु?’ ही वाक्य वारंवार ऐकवली जातात. मुलगा लहानाचा मोठा होतो तेच मुळी स्वतःच्या मनाला ठसवत ‘तु पुरुष आहेस, तुला कधीच काही होता कामा नये? तु तुझ्या भावनांवर नियंत्रण ठेवायला शिकलं पाहीजेस. तुला मोकळेपणाने रडायला परवानगी नाही. तुला हताश होऊन बसुन चालणार नाही’

लग्न झाल्यावर तो आईच्या पदराला धरुन चालणारे बाळ नसतो की बायकोच्या ताटाखालचे मांजर, पण तरीही सगळ्यांच्या मर्ज्या सांभाळुनही त्याला प्रत्येक वेळी ह्या नाहीतर त्या पारड्यामध्ये बसवलेच जाते. सासु-सुनांच्या भांडणात बऱ्याचवेळा नाही सासु जास्त दुखावली जात, नाही सुन.. कारण बऱ्याचवेळा भांडताना त्यांना त्यांच्या ‘अहं’ ची चिंता असते, परंतु दुखावला जातो, भरडला जातो तो माणुस कारण दोघीही त्याला प्रिय असतात.

नोकरीचा ताण असह्य झाला म्हणुन, कर्जबाजारी झाला म्हणुन आत्महत्या करणाऱ्या तरूणांची, पुरुषांची संख्या लक्षणीय आहे. पण लक्ष देते कोण? हुंडाबळी गेला तर सगळे गाव रस्त्यावर उतरेल, पण अश्या अभागी लोकांना ‘हळवा’, ‘बायकी’ म्हणुन नजरेआड केले जाते.

पुरुषांच्या बरोबरीने, खांद्याला खांदा लावुन चालणाऱ्या बायकांबद्दल रकानेच्या रकाने भरुन लिहिले गेले आहे, जात आहे. पण बायकोच्या बरोबरीने घरात मदत करणाऱ्या, पोराबाळांना आंघोळ घालणाऱ्या, जेवु-खाउ घालणाऱ्या, शाळेत सोडणे, प्रसंगी घरात स्वयंपाकातही मदत करणाऱ्या पुरुषांबद्दल कोण बोलतो?

तमाश्यामध्ये नाचणाऱ्या स्त्री ला वाहव्वा मिळते, तिच्या कलागुणांना भरभरुन प्रसिध्दी मिळते, पण त्याच तमाश्यात पोटा-पाण्यासाठी ‘नाच्या’ बनलेल्या पुरुषाच्या पदरी मात्र केवळ थट्टा आणि चेष्टा-मस्करीच येते.

लिहीण्यासारखे मुद्दे खुप आहेत, वर उपस्थीत केलेले मुद्दे कदाचीत स्त्री-वाचकांना बायस्ड वाटतील. परंतु लेखकाचा आणि लेखाचा उद्देश त्यांनी समजावुन घ्यावा. लेखाचा हेतु हा पुरूष कसा ग्रेट किंवा केवळ पुरुषांच्याच दृष्टीकोनाला मांडणारा लेख मानु नये. स्त्रियांवर होणारे अत्याचाराला वाचा ज्यात्या वेळेस फोडली जातेच परंतु पुरुषांबद्दल हे तितकेसे होत नाही म्हणुनच हा प्रपंच.

पुरुषांना मन मोकळं करण्यासाठी, त्यांच्या भावना, त्यांचे प्रश्न समजावुन घेण्यासाठी आहे का एखादी हेल्पलाईन?

ई-मेलवरून फिरत असलेली ‘बाप’ नावाची कविता आपण वाचली असेलच, नसेल तर इथे टिचकी मारुन आपण ती वाचु शकता. ह्या कवितेचे हक्क ज्याने लिहीली आहे त्याला राखीव.

Advertisements

8 thoughts on “हेल्पलाईन

  1. होय रे अनिकेत … घेतोय की आपण अनुभव … 🙂 पुढेही येतीलच… 🙂

  2. हे सही लिहिलं आहेस एक्दम!
    मला सकाळ मधला एक लेख आठवला.. याच विषयावर होता तो लेख..
    त्यात लिहिलं होत की.. छोटंस काही लागल खुपलं तर आपण ’आई गं…’ करुन ओरडतो, पण मोठ्ठं काही झालं तर ’बाप रे..’ म्हणतो!! 😛
    नाही म्हटलं तरी बाबा लोकान्ना जास्त ज़बाबदारी पेलावी लागते हे खरच आहे 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s