इश्क – (भाग २३)


भाग २२ पासून पुढे>>

नेपल्सच्या आकाशातली निळाई कमी होऊन गडद लाल, गुलाबी, केशरी रंगांची मुक्तहस्ते उधळण झाली होती. दिवसभर मवाळपणे तळपणारा सुर्य़ मावळतीकडे झुकला होता. समुद्रकिनारी जाणार्‍या रस्त्याच्या काही किलोमीटर आधी असलेल्या अरुंद रस्त्यांच्या कडेने उभारलेल्या कॅफेंमध्ये बाहेर रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या खुर्च्यांवर बसुन राधा पुनमबरोबर ग्रिल्ड सॅंन्डविच आणि कॉफी घेत होती. बरोबरची ट्रिप आदल्या रात्रीच परतली होती आणि ती आणि पुनम, अवंतीकाने सांगीतल्याप्रमाणे महीना दोन महीने तेथे थांबुन रेकी करणार होत्या.

“राधा.. तो शेफ़ बघ नं.. कसला हॉट आहे ना?”, पुनम आतल्या काऊंटरकडे बोट दाखवत म्हणाली..
“हो ना अगं.. नाही तर आपल्या इथले.. दोन-चार सन्माननीय अपवाद सोडले तर…”
“तो बघतोय मगाच पासुन तुझ्याकडे…”, राधाला चिडवत पुनम म्हणाली..”चल बोलुयात त्याच्याशी..”
“गप गं.. उगाच काय बोलायचं..”
“चल तर.. त्यात काय होतंय.. मे बी.. एखादी वाईनची बॉटल देईल तो..कॉम्लमेंटरी..”, पुनम राधाला ओढत म्हणाली..
“नको.. जा तुच.., मला खुप भूक लागलीय… मला एक पास्ता घेऊन ये येताना…”

शेवटी पुनम एकटीच निघुन गेली.

राधाने मोबाईल उचलला आणि मेसेज बघत असतानाच तिला कबीरने पाठवलेला फोटो दिसला. रोहन आणि मोनिकाला ती चेहर्‍याने ओळखत होती, पण कबीरच्या शेजारी बसलेली ती मुलगी, रती, कोण हे काही तिला उमजेना.

कबीरच्या ऑफ़ीसमध्ये कोणी मुलगी असल्याचे तिच्या ऐकीवात नव्हते. कबीरला बहीण असल्याचेही तो कधी काही बोलला नव्हता.

“राधा.. तुझं नाव विचारत होता तो…”, टेबलावर पास्ताची डिश ठेवत पुनम म्हणाली..
“हम्म..”
“अगं हम्म काय? फ़िदा आहे बहुतेक तुझ्यावर तो.. संध्याकाळी बिचवरच्या शॅक्समध्ये डिनरला भेटायचं का विचारत होता..”
“ओके..”
“बरं, तुला विचारायचं राहीलं, तुला पास्ता रेड सॉस मधला हवा होता का व्हाईट?”, राधासमोर पास्ताची डीश ठेवत पुनमने विचारलं
“हम्म..”
“एsssss.. मी वेडी आहे का एकटीच बडबडायला? काय ते फोन मध्ये डोकं खूपसुन बसली आहेस.. आण तो फोन इकडे…” असं म्हणुन पुनमने राधाच्या हातातला फोन काढुन घेतला.

राधाच्या मोबाईलवरचा तो फोटो पाहुन पुनमने विचारलं, “कुणाचा फोटो आहे हा?”
राधाने काहीच न बोलता पास्ताची डीश पुढे ओढली, पण तिचं खाण्यात लक्षच नव्हतं, चमच्याने ती पास्ता नुसताच इकडे तिकडे करत बसली होती.

“राधा.. काय झालंय? का डिस्टर्ब झालीस एकदम? ह्या फोटोशी काही संबंध आहे का त्याचा?”
“अगदीच असं काही नाही.. सोड ना, खूप मोठ्ठी कहाणी आहे ती..”, राधा..
“मग आपल्याला आता उद्या सकाळपर्यंत तरी काय काम आहे?.. आय एम ऑल ईअर्स..”

“ठिक आहे.. आधी हा पास्ता संपवु, मस्त कॉफ़ी ऑर्डर करु आणि मग तुला सगळं सांगते..”
“बरं.. ह्या शेफ़चं काय करायचं? त्याला आजच्या ऐवजी उद्या संध्याकाळी भेटू म्हणुन सांगते.. ओके?”
“हम्म ओके…”

पुनम त्या शेफ़शी बोलायला निघुन गेली

राधाने कबीरचा मेसेज उघडला.. तिला काय रिप्लाय करावा काहीच सुचत नव्हतं.. उघड उघड “ही मुलगी कोण?”, असं विचारणंही तिला बरोबर वाटेना..

तिने फ़क्त “थंब्स अप.. मस्त दिसताय तुम्ही सगळे..”, एव्हढाच मेसेज पाठवुन दिला

 

राधा आणि पुनमच्या गप्पा संपल्या तेंव्हा संध्याछाया जाऊन अंधार पडला होता. त्या गल्लीचं तर रुपडंच पालटुन गेलं होतं. सर्व रेस्तॉरंट्स रंगेबीरंगी दिव्यांच्या माळा आणि मंद दिव्याच्या प्रकाशाने उजळली होती. काही ठिकाणी सिस्टीमवर तर काही ठिकाणी चक्क लाईव्ह बॅड्स संगीत वाजवत होते.. बिकीनी मध्ये फ़िरणार्‍या ललना आता रात्रीच्या वन-पिस पार्टीवेअर्समध्ये आपापल्या बॉय-फ़्रेंड्स, नवर्‍यांबरोबर फ़िरत होत्या.

“हम्म.. तर असं आहे सगळं…” थोडा वेळ शांततेत गेल्यावर पुनम म्हणाली.. “बट यार.. ग्रेट आहेस तु.. खरंच मानलं तुला.. स्वप्नांचा पाठलाग कसा करावा हे तुझ्याकडुन कुणी शिकावं…”
“जिंदगी बडी होनी चाहीए, लंबी नही.. हो ना? मला त्या त्या वेळेला जे वाटलं ते केलं.. त्याचे भविष्यात काय परीणाम होतील ह्याचा विचार सुध्दा केला नाही..”, राधा
“पण मग हा जो कोणी कबिर आहे, त्याचं काय? तुला तो आवडतो? का नाही?, नाही म्हणजे त्याचा दुसर्‍या मुलीबरोबरचा फोटो बघुन तु डिस्टर्ब झालीस म्हणुन विचारतेय..”, पुनम
“मी स्वतःच खूप कन्फ़्युस्ड आहे त्याच्या बाबतीत.. म्हणजे.. तसा तो चांगला आहे.. मला कधी कधी त्याच्याबद्दल फ़िलिंग्स वाटल्याही.. पण कदाचीत माझं ध्येय स्पष्ट होतं..मला रिलेशन्सच्या भानगडीतच पडायचं नव्हतं.. त्यामुळे त्याच्याबद्दल इतका.. आणि त्या दृष्टीने कधी विचारच केला नाही..”
“पण त्याला तु आवडतेस.. ना?”
“दोनशे टक्के..”, हसत हसत राधा म्हणाली..

“तुझ्याजागी मी असते ना, तर कदाचीत मी निदान विचार करायला वेळ तरी घेतला असता.. लगेच नक्कीच नाही नसते म्हणले.. म्हणजे तुझ्याकडुन जे ऐकले त्यावरुन तरी साधा-भोळा वाटतोय.. दिसायला ही क्युट आहे.. आणि मुख्य म्हणजे तुझ्यावर प्रेम करतोय.. त्या प्रेमाखातर त्याने अख्खं एक पुस्तक लिहीलंय..”, पुनम
“अगं पण आम्ही दोघं दोन वेगवेगळे ध्रुव आहोत. तो अगदीच साधं, निरस आयुष्य जगणारा.. मला असं सतत काहीतरी नविन, रोमांचक लागतं. कधी मला अस्ं वेड्यासारखं भटकावंस वाटतं.. कधी वाटतं एखादा रॉक बॅंड जॉईन करावा.. कधी वाटतं दुर कुठेतरी निर्जन ठिकाणी तंबु ठोकुन रहावं.. तो ह्यातलं कध्धीच काही करणार नाही..”

“बरोबर आहे तुझं.. पण मला वाटतं तु फ़क्त वर्तमानकाळाचाच विचार करतेस.. भविष्याच्या दृष्टीने कधी विचार केलाएस..म्हणजे.. आज तुला जे करावंस वाटतंय ते तु करु शकतेस कारण तुझं शरीर तुला साथ देतंय.. तुझं मन खंबीर आहे.. तुझ्यात पोटा-पाण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची धमक आहे.. पण..”
“कुठ्लं भविष्य पुनम.. उद्या कुणी बघीतलाय.. त्या उद्यासाठी आजचं आयुष्य निरस.. बोअरींग करायचं.. आणि तो उद्या आलाच नाही तर? कुणी सांगावं मी प्रवास करणारं एखाद्या प्लेन-क्रॅश होईल, रस्त्याने जाताना एखादा ट्रक उडवेल.. हार्ट-अ‍ॅटॅक येईल.. काहीही होऊ शकतं ना..”, पुनमचं वाक्य तोडत राधा म्हणाली..
“पण तो उद्या येणारंच नाही.. असंही नाही ना.. समजा तो उद्या आला तर? तर काय करशील?”, पुनम..
“एनीवेज.. हे कोंबडी आधी की अंड असं झालं.. जाऊ देत.. आपण ह्या सुंदर संध्याकाळी कश्याला उगाच फिलॉसॉफीकल गप्पा मारतोय.. चलं.. सोड.. ह्या फोटोचं काय करु ते सांग..”

“हे बघ.. मला वाटतंय, त्याने हा फोटो तुला मुद्दाम पाठवलाय.. तु त्याला तिच्याबद्दल आत्ता काहीच विचारु नकोस.. बघु काय करतोय..”, पुनम म्हणाली..
“बरं..आता काय करायचं? जेवायला तर मला आत्ता आज्जीबात भूक नाहीए..”, राधा
“चल.. नाईट-आऊट्स साठी रेकी करु अजुन..”, पुनम
“नको प्लिज.. खूप झालंय आज काम.. त्यापेक्षा ड्राईव्ह-इन ला जाऊयात का.. ओपन स्क्रिन थिएटर्स आहेत.. मस्त कार मध्ये बसुन पिक्चर टाकु एखादा..”, राधा
“नको गं.. तिकडे सगळे कपल्स असतात.. आपण दोघी..”
“मग काय झालं.. विचारलं तर सांगु लेस्बो आहोत.. चल.. निर्लज्जं सदा सुखं..”, पुनमला उठवत राधा म्हणाली…

दोघींनी बिल भरले आणि कारमध्ये बसुन डाऊनटाऊनच्या रस्त्याला वळल्या..

 

राधाचा रिप्लाय बघुन कबीरचं मन खट्टू झालं.. त्याची अपेक्षा होती की राधा रतीबद्दल विचारेल.. पण तिने तसं काहीचं केलं नव्हतं. कबीरने तो विषय तेथेच सोडुन दिला. राधानेही नंतर तो विषय मनातुन काढुन टाकायचं ठरवलं.

 

एके दिवशी रोहन आणि कबीर ऑफ़ीसमध्ये गप्पा मारत बसले होते.

“सो.. काय म्हणतीय रती.. आजकाल जोरदार भेटताय तुम्ही एकमेकांना.. हम्मं?”, रोहन
“रती.. खूपच मस्त आहे ती ह्यात वादच नाही. तिच्याशी गप्पा मारायला लागलं की वेळेचं भानंच रहात नाही. विषय कुठलाही चालतो अरे आम्हाला.. आणि आम्ही कश्यावरही तासंतास बोलु शकतो..”, कबीर
“हात्तीच्या.. म्हणजे अजुन तुमचं गप्पांमध्येच अडकलं आहे.. मला वाटलं.. पुढे काही तरी घडलं असेल..”, रोहन
“अरे खरंच आहे तिचा बॉयफ़्रेंड तो कोण पिटर का कोण.. मध्ये बोलताना मध्येच कधीतरी त्याचा विषय निघाला होता.. तिच्या बोलण्यावरुन तरी वाटत नाही, ती खोटं बोलत असेल असं…”
“बरं.. एक काम करु चलं.. खरंच एक पिक्चरचा प्लॅन करु.. आपण चौघं.. आणि त्या पिटरलापण बोलावु.. बघु तरी तो खरंच कोणी असेल तर येईल.. नसेलच कोणी तर रती काहीतरी कारण सांगेल.. काय बोलतोस?”, रोहनने शक्कल लढवली.

“ठिक आहे चल.. तु म्हणतोएस तर.. पण आपल्याला एकदम शेवटच्या शो ला वगैरे जावं लागेल, ११.३० वाजता वगैरे.. पिटरची ड्युटी असते ना बाऊंसरची…”
“आय एम ओक विथ इट.. तु बोल रतीशी आणि तिकीटं काढुन टाक…”

 

ठरल्याप्रमाणे सिनेमाचा प्लॅन ठरला. पिटरला बोलावण्याबाबत रती म्हणाली, “तो वेळेवर सुटला ड्युटीवरुन तर येईल.. त्याला लेट हो असेल तर नाही जमायचं.. सो तिकिट्स आधी नको काढुस..ऐन वेळी काढु…”

कबीर मनोमन खुश झाला होता. मनात कुठेतरी त्याला रोहनचं बोलणं खरं वाटु लागलं होतं. रती नक्कीच फ़ेकतेय.. कोणी पिटर वगैरे नाहीए.. ऐनवेळी सांगेल त्याला उशीर होतोय निघायला म्हणुन… अशी आशा मनात धरुन तो थिएटरमध्ये पोहोचला होता.

रोहन आणि मोनिका आधीच पोहोचले होते.

थोड्याच वेळात रती पण पोहोचली. ह्यावेळी फ़क्त कबीरच नाही, तर रोहनसुध्दा तिच्याकडे पहात राहीला.. आणि रोहनच का.. थिएटरमधले बरेच तरुण तिच्याकडे बघत होते.

ऑलीव्ह रंगाचा.. आणि त्यावर रंगीत मोठ्या फुलांचा पॅटर्न असलेला स्लिव्हलेस फ़्रॉक तिने घातला होता. केस मोकळे सोडले होते आणि केसांची एक बाजु छोट्या पिन्स लावुन घट्ट बसवली होती. चंदेरी रंगाचे कानातले छोटेसे झुमके तिच्या गोर्‍या वर्णावर चमकुन दिसत होते. पायातल्या ग्लॅडीएटर स्टाईल्सच्या सॅन्डल्स तिच्या नाजुक पायांभोवती नक्षी करुन बसल्या होत्या. रती जवळ येताच एक मंद परफ़्युमचा सुगंध कबीरच्या नाकात शिरला.

“लुकींग ब्युटीफ़ुल..”, नकळत कबीर म्हणाला..
“थॅंक्स..”, रती..
“पिटर येणार आहे ना?”, रोहनने विचारलं.
“काय माहीती आता काय करतोय.. मी मगाशी फोन केला होता तर त्याने उचलला नाही.. बघु थोड्यावेळ वाट नाहीतर आपलं आपण जाऊ..”, वैतागुन रती म्हणाली

१०-१५ मिनीटं शांततेतच गेली.. कबीर मनोमन प्रार्थना करत होता की हा कोण जो पिटर आहे तो येउच नये.. तो अस्तीत्वातच असु नये… पण कबीरची प्रार्थना व्यर्थ ठरली कारण तेव्हढ्यात रतीचा फोन वाजला…

“हुश्श.. बरं झालं वेळेवर आलास.. कित्ती वेळ अरे…”, रती फ़ोनवर बोलत होती..
“हो मला माहीते.. तु कामावर होतास.. ..बरं सॉरी.. आता आपण फोनवर भांडत बसणारे का?… हम्म ये.. आम्ही फ़र्स्ट लेवलवर आहोत…”, रती
“आला बाबा एकदाचा..”, फोन ठेवल्यावर रती म्हणाली.

कबीरच्या हृदयातली धडधड वाढत होती. प्रत्येक सेकंदागणीक त्याची अस्वस्थता वाढत होती.

थोड्याच वेळात एक बलदंड शरीरयश्टीचा तरुण त्यांच्यात येऊन मिसळला. साधारण ६ फुटाच्या जवळपास असलेली उंची.. गोरापान.. आखुन रेखुन केलेली दाढी, जेल लावुन घट्ट बसवलेले स्पाईक्स.. कानात चमचमणारा डायमंड स्टड.. एकुणच आकर्षक व्यक्तीमत्व होतं. रती त्याच्यासमोर एखाद्या बाहुलीसारखी भासत होती.

“गाईज.. धिस इज पिटर..”, रतीने सर्वांशी ओळख करुन दिली..
रोहनची आणि कबीरची नजरानजर झाली…

“सो कुठला मुव्ही बघतोय आपण?”, पिटरने विचारलं…
“लास्ट विकला तो एक रोम-कॉम लागलाय.. फ़ार मस्त आहे म्हणे तो…”, रती म्हणाली..
“ए प्लिज.. उगाच सेंन्टी वगैरे नको हा.. त्यापेक्षा आज रिलीज झालेला तो झोंबी मुव्ही बघुयात…”, पिटर..
“ए नको रे.. फ़ार ब्लड-शेड असते झोंबी मुव्हीज मध्ये.. ह्या दोघी घाबरतील उगाच…”, कबीर म्हणाला..
“घाबरायला काय लहान आहेत का? दर वेळी आपणच का अ‍ॅडजस्ट करायचं त्यांच्या आवडीचे मुव्ही बघुन…?”, पिटर..

कबीरने सगळ्यांवरुन नजर फ़िरवली.. कुणीच काही बोलले नाही.. शेवटी त्याने नाईलाजाने तिकीटं काढली..

सिनेमा त्याच दिवशी रिलिज झाल्याने बर्‍यापैकी गर्दी होती.. त्यामुळे सर्वांना एकाच रांगेत तिकीट्स मिळाली नाहीत. चार तिकिटं एका रांगेत.. आणि दोन समोरच्या रांगेतली होती…

कबीरने ती दोन तिकीट्स रती-पिटरला दिली, आणि तो, रोहन आणि मोनिका त्यांच्याच मागच्या रांगेत बसले.

सिनेमा अपेक्षेप्रमाणे फ़ालतु… किळसवाणाच होता.. थिएटर किंकाळ्या, गोळ्यांचे आवाज.. हाणामार्‍या.. टेंन्शन.. ब्लड-शेड्सने भरुन गेले होते. कबीरचे तर सिनेमाकडे लक्षच नव्हते. तो सतत समोर बसलेल्या रती-पिटरकडेच बघत होता.. अर्थात रतीलाही तो सिनेमा आवडलेला नव्हताच. पिटर मात्र सिनेमाचा मनसोक्त आनंद घेत होता. काही भयाण प्रसंगांमध्ये रती डोळे झाकुन पिटरला बिलगत होती ते पाहुन तर कबीरचा अधीकच जळफ़ळाट होत होता.

सिनेमामध्ये झोंबिंची एक मोठ्ठी लाट शहरावर आक्रमण करुन जाते तो सिन सुरु होता आणि सिनेमाचा हिरो तलवार, बंदुक जे सापडेल त्याने सपासप झोंबिंना मारत होता. कुणाचं डोकं फुटत होतं.. कुणाचं पोट फुटुन आतुन आतडी बाहेर येत होत्या.. रतीला तो सिन असह्य झाला आणि ती उठुन बाहेर पडली.. पण जाताना तिने कबीरकडे एक कटाक्ष टाकला.

कबीरने काही सेकंद थांबुन पिटरचा अंदाज घेतला.. तो सिनेमात पुर्णपणे रममाण झाला होता. शेजारुन रती निघुन गेल्याचेही त्याला भान नव्हते ते पाहुन कबीरही हळुच बाहेर पडला.

रती बाहेर कॉफ़ी काऊंटरपाशी कॉफ़ी घेत होती.. कबीरला येताना पाहुन तिने अजुन एक कॉफ़ी ऑर्डर केली..

“हॉरीबल मुव्ही ना..?”, रती
“हम्म..”
“आय एम सॉरी.. उगाच आमच्यामुळे संध्याकाळची वाट लागली तुमच्या.. उगाच आलो आम्ही.. त्यापेक्षा तुम्ही दुसरा एखादा सिनेमा बघीतला असतात..”
“ए प्लिज.. इट्स ओके… एक वेगळा अनुभव..”, हसत हसत कबीर म्हणाला..
“माझ्या आणि पिटरच्या आवडी-निवडी खुप वेगळ्या आहेत.. त्यामुळे आमच्या बहुतेक डेट्सचे रुपांतर भांडणातच होते..”, कसंनुस हसत रती म्हणाली.. “पण तो चांगला आहे.. मुडमध्ये असतो तेंव्हा खुप काळजी घेतो माझी.. त्याच्याबरोबर खुप सेफ़ वाटते मला..”

कबीरला अचानक राधाची आठवण झाली. त्यालाही जाणवलं की आपलं आणि राधाचं पण अस्संच आहे.. दोघांच्याही आवडी निवडी दोन टोकांच्या. जर कधी राधा-कबीर दोघं एकत्र आलोच तर आपलं पण अस्संच होईल का? भांडणंच जास्ती?

दोघं बाहेरच गप्पा मारत बसले होते.. दहा मिनिटं झाली असतील तोच पिटर बाहेर आला..
“ए.. तु इथं काय करतीएस..”, काहीसा चिडुन आणि मग कबीरकडे संशयाने बघत पिटर म्हणाला..
“पिटर..प्लिज.. अरे कसला बोअरींग आहे मुव्ही तो… मी नाही बघु शकत अजुन..”
“मग काय झालं.. मी नाही तुझे रडके मुव्हीज बघत?”
“कुठे बघतोस.. लास्ट टाईम आपण नटसम्राटला गेलो होतो तर अर्ध्यातच निघुन गेलासच की मला एकटीला सोडुन तिथे..”
“मग काय… म्हातार्‍यांचे सिनेमे बघायचं वय ए का आपलं… बरं एनिवेज.. चल जाऊ यात आपण..”
“कुठे?”

“अगं, रॉनीचा फ़ोन आला होता.. ‘हार्ड-रॉक-कॅफ़े’ मध्ये पार्टी आहे.. तिकडे जायचंय..”, पिटर
“आणि सिनेमा?”
“जाऊ देत.. मी नंतर डाऊनलोड करुन बघेन.. चल..”
“अरे पण इतरांच काय.. तुझ्यासाठी ते तो सिनेमा बघताएत ना..?”

एव्हाना रोहन आणि मोनिका पण बाहेर आले होते..

“कुठे कोण बघतंय.. सगळेच तर बाहेर आहेत…”, पिटर..
“प्लिज रे.. मला बोअर होतो तुमचा तो ग्रुप.. तुम्ही नुसते पित बसता…”
“मग तु घे ना कोल्ड्रींक.. तेथे मसाला दुध मिळत नाही..नाही तर तेच दिले असते तुला..”, मोठ-मोठ्यांदा हसत पिटर म्हणाला.. पण रती हर्ट झाल्याचं त्याच्या लक्षात आलं.. “ओके ओके.. सॉरी.. चल जाऊ यात? बाय गाईज..”

“बरं निदान घरी जाऊन चेंज तरी करते.. हे असे छोटे कपडे घालुन येऊ का तिकडे..?”
“त्यात काय झालं..? इथं आली होतीसंच की..”
“अरे पण थिएटर आणि हार्ड-रॉक मध्ये काही फ़रक ए की नाही.. त्यात तेथे सगळे तुझे मित्र असे बघतात की..”
“चल गं..मी आहे ना.. बघतो मी कोण काय म्हणतंय..”
“रती.. तुला पाहीजे तर.. माझं स्पोर्ट्स जॅकेट घेऊन जा बरोबर..”, आपलं जॅकेट काढुन रतीला देत कबीर म्हणाला..
“थॅंक्स..”, असं म्हणुन रती नाईलाजाने सगळ्यांना बाय करुन पिटरसोबत बाहेर पडली.

“आता काय करायचं?”, दोघं निघुन गेल्यावर कबीर म्हणाला..
“हो ना.. आम्हाला काही तो उरलेला सिनेमा बघण्यात उत्साह नाहीए.”, मोनिकाकडे बघत रोहन म्हणाला..
“हो.. त्यापेक्षा जेवायला जाऊया कुठेतरी..”, मोनिका
“एक काम करा.. तुम्ही दोघं जा जेवायला.. मी उगाच कश्याला मध्ये.. आधीच आपली संध्याकाळ बोंबललीए..”, कबीर
“ए.. मध्ये काय त्यात.. तु काय नविन आहेस् का आम्हाला?”, रोहन
“तसं नाही रे.. पण खरंच जा तुम्ही दोघं.. मला तशीही फ़ारशी भूक् नाहीए”, कबीर..
“नक्की? नाही तर खरंच आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाहीए तु आलास तर..”, मोनिका

मोनिकाची मनोमन इच्छा होती की कबिरने बरोबर यावं.. कबीर तिच्या मनातले भाव तिच्या डोळ्यात वाचु शकत होता..आणि म्हणुनच त्याला जायचं नव्हतं.. मोनिका आता रोहनची होती.. आणि कबीर त्यांच्याबरोबर असता तर कदाचीत मोनिका पुर्णपणे रोहनकडे लक्ष देऊ शकली नसती असा काहीसा विचार त्याच्या मनात आला.

“खरंच नक्की.. जा तुम्ही..”, कबीर

एकमेकांचा निरोप घेऊन तिघेही बाहेर पडले.

 

कबीर घरी आला, बुट कोपर्‍यात भिरकावले आणि तो बेडवर सुन्नपणे बसुन राहीला.. साधारण १० मिनिटंच झाली असतील तो त्याचा मोबाईल नविन मेसेज-साठी किणकिणला.

रतीचा मेसेज होता.

“कॅन यु पिक-मी अप फ़्रॉम कोरेगांव पार्क.. सिनेमा हॉलमध्ये नसशील आणि बिझी नसशील तर प्लिज कॉल..”
कबीरने लगेच फ़ोन लावला..

“कुठेस कबीर..?”, काहीशी मुसमुसत रती म्हणाली..
“घरीच आहे.. का? काय झालं..?”, कबीर..
“प्लिज मला पिक-अप करतोस का? मी कोरेगाव-पार्कला आहे..”
“हो करतो.. पण पिटर कुठे आहे?”
“तो मला सोडुन गेला इथेच रस्त्यात.. ते नंतर बोलते.. पण प्लिज पटकन ये.. मी एकटीच आहे इथे..”, रती

कबीरने घड्याळात नजर टाकली.. १२.३० होऊन गेले होते. कोरेगाव-पार्क, शहराबाहेरचा तसा निर्जन भाग होता.. ह्यावेळ रती अशी एकटीच रस्त्यावर.. ते पण अश्या कपड्यात… त्याच्या काळजात धस्स झालं..

“रती.. हे बघ.. अशी रस्त्यावर एकटी नको थांबुस.. आजुबाजुला काही आडोसा आहे का?”
“नाहीए.. काहीच नाहीए इकडे.. मोकळा रस्ता आहे..”, रती.. “थांब एक मिनीट.. तिकडे पुढे.. श्शी.. सुलभ शौचालय आहे..”, कसंसं हसत रती म्हणाली..
“व्हेरी गुड.. तेथे आत जाऊन थांब.. मी लग्गेच येतोय..”, कबीर
“श्शी.. वेडा आहेस का.. अरे पब्लिक टॉयलेट आहे ते.. काही तरी काय.. किती घाण असेल तेथे..”, रती
“हे बघ रती.. मी लगेच पोहोचतोय.. अशी रस्त्यावर एकटी नक्को थांबुस प्लिज ऐक.. मला व्हॉट्स-अ‍ॅपवर तुझं लोकेशन पाठवं.. तु आत थांब. मी निघालोय…” असं म्हणुन कबीर लगेच बाहेर पडला.. जाताना दोन-तिन पर्फ़्युमच्या बाटल्या बरोबर घेतल्या आणि त्याने गाडी वेगाने रतीच्या दिशेने वळवली..

रात्रीची वेळ असल्याने रहदारी तुरळक होती. २० मिनिटांत कबीर तेथे पोहोचला.. कबीरला बघताच रती धावत धावत आली आणि त्याला बिलगली..
“मी.. मी.. आतमध्ये उलटी केलीय..”, रती रडत रडत म्हणाली..
“ईट्स ओके.. इट्स पर्फ़ेक्टली ओके..”, तिची पाठ थोपटत कबीर म्हणाला..

त्याने गाडीतुन पाण्याची बाटली आणि पर्फ़्युम्स तिला दिले.. रडुन रतीच्या आयलायनर्सची वाट लागली होती.. गालांवर काळे ओघळ पसरले होते. केस विस्कटले होते.

रती जरा नॉर्मल झाल्यावर कबीरने तिला गाडीत बसवले आणि त्याने गाडी माघारी वळवली.

“काय झालं?”, कबीर..
“नेहमीप्रमाणे आमची भांडणं झाली.. मला नव्हतं जायचं कबीर त्याच्या त्या मित्रांच्या ग्रुपमध्ये.. त्यात तो तुमच्याशी जे वागला त्याचा मला राग आला होता… आमचं दोघांचही भान सुटलं.. मी म्हणलं चिडून त्याला.. सोड मला इथंच.. तर त्याने खरंच मला गाडीतुन उतरवलं आणि निघुन गेला…”, रती..
“काय मुर्खपणा आहे हा… मग? काय केलंस तु?”, कबीर..

रतीने आपला मोबाइल चालु केला आणि त्यातला सेंन्ट फ़ोल्डरमधला एक मेसेज उघडुन कबीरसमोर धरला..

“पिटर.. आय एम ब्रेकींग-अप विथ यु.. प्लिज उद्यापासुन माझ्या समोर येऊ नकोस..”

तो मेसेज पाहुन कबीरचे डोळे चमकले तसं रती म्हणाली.. “मी तुझ्यामुळे त्याच्याशी ब्रेक-अप केलंय असं समजु नकोसं हा…”
“छे.. मी कुठं तसं म्हणालो..”, कबीर..

रतीने कबीरच्या गाडीतल्या डॅशबोर्ड्सवरील पॅनलकडे नजर टाकली.
“काय झालं?”, कबीर
“पेट्रोल किती आहे बघतेय..”, रती
“आहे बरंच.. का?”, कबीर…
“जिकडे फ़िरवायची आहे गाडी तिकडे फ़िरव.. मला आत्ता आज्जिब्बात घरी जाण्याचा मुड नाहीए..”, असं म्हणुन रतीने गाण्यांचा आवाज वाढवला, सिट-बेल्ट लावला आणि सिट थोडं मागे करुन ती डोळे झाकुन आरामशीर बसली..

“युअर विश.. माय कमांड मॅम..ड्रायव्हर कबीर अ‍ॅट युअर सर्व्हीस..”, असं म्हणुन कबीरने गाडी सिटी-एक्झिटला वळवली..

[क्रमशः]

मंडळी, कथा आता शेवटाकडे झुकलेली आहे. जसे पुढे काय होणार? कबीरला कोण मिळणार ह्याबाबतीत तुम्ही उत्सुक आणि संभ्रमात आहात.. तसंच काही अंशी मी सुध्दा आहे. जरी मी शेवट ठरवलेला असला तरीही अजुन त्याबाबतीत मी १००% शुअर नाहीए. कळत नाहीए की राधा-कबीर..की रती-कबीर.. 🙂
तुम्हाला काय वाटतं? काय होणार? काय व्हायला पाहीजे?

मान्य आहे, कथेला उशीर होत आहे, त्याबद्दल पुन्हा एकदा क्षमस्व.. पण वेळ हे एक जसे कारण आहे.. तसंच दुसरं कारण मला शेवट परफ़ेक्ट करायचा आहे त्यासाठी प्रसंग, पात्र ह्यांची जुळवाजुळव कशी करावी ह्याबद्दल थोडा अधीक विचार करायला लागतोय.. सो.. थोडं समजुन घ्यावं ही विनंती..

बाकी तुमच्या प्रतिक्रिया चालु राहु देत.. अधीकाधीक छान-छान लिहायला लागणार मोठ्ठं प्रेरणास्थान म्हणजे तुम्हा सर्वांच्या प्रतिक्रिया आहेत..

धन्यवाद
– अनिकेत

91 thoughts on “इश्क – (भाग २३)

 1. always happy

  खूप खूप छान झालाय पार्ट …
  मस्त …
  भारीच ….
  मला वाटत ….
  . . .
  . .
  .
  राधा-कबीर हि जोडी छान वाटेल …
  पण बघू तुमचं काय ठरलंय ते …
  आमच्या हातात तर फक्त आणि फक्त वाट पाहणे आहे ….

  Reply
 2. Dhanashri

  Ekdam mast. Rati & Kabir he ekmekansathi perfect aahet. Radha fakt use karun ghete aahe lokancha tila hawa tasa aani hawa tevha. So Kabir sathi Rati ch perfect aahe.
  Pratek part sarkha ha part pan khup mast hota. sagle characters khup jivant watat aahet pratek story sarkhe. Keep writing.
  thank you.

  Reply
  1. nilesh

   Great Story …. Aniket..
   I am reading your stories..since so many months…and I really like them all.
   but this is the first I am writing …

   What about having two endings ….
   one with Kabir and Rati and another with Kabir and Radha..

   Some extra thinking for you and that will be great for all ur Fans…

   Reply
 3. Prachi

  Has to be radha and kabir …pls don’t make it rati n kabir …why do boys always want the new girl who’s more pretty more attractive ?pls dnt do this ..kabir jasa dakhavla ahe tasa vachtana vattay ki to nakkich radhavar manapasun prem karto .. N radha suddha … Hya rati cha madhlya madhe fayda karun dyaychi kahi garaj nahiye !

  Reply
  1. Ashutosh Tilak

   She is not only attractive but think about others. In my language, Rati is investment Stock. Radha is Trading Stock.

   Reply
 4. Vaishali

  Fast Thank u so much aniket…khup wait kart hote me post chi…aaj mza
  bday n post hi aaj ch bhetli mzasati te gift ch ahe.
  ani Story badal bolaych tar….rati is best for kabir…..rati ekti ahe mhntlayvar kabir cha kaljat dhass zal…rati tyala avdhete ….ani ticha badal evdhi care manje to pream karto rati var….i dnt no rati la kay vatat….but kabir konala hi avdava asa cha ahe ……

  Reply
 5. Kiran

  Shevat jara veglach pahije happy ending tar pratyek veles hote radha kabir rati tighe vegale houn hi happy end with twist

  Reply
 6. satish

  Apratim katha. The best story but at the time it will be complete, so please should be next part earlier.

  Reply
 7. शशि कुलकर्णी

  अप्रतिम ।।। अप्रतिम ।।।। अप्रतिम।।।।। अनिकेत खुपच उत्कंठा लागून गेली आहे आता ।।। पुढचा पार्ट यऊदे लवकर प्लीज ।।।।

  Reply
 8. प्रतिक कुलकर्णी

  खूपच छान लिहिलयंस अनिकेत. पण, आता पुढच्या वेळी पोस्ट टाकायला उशीर नको करुस…

  Reply
 9. Nitesh

  Mala vatat Rati and Kabir is best couple….!!!
  Bcoz Rati Caring Ahe ani ticha to spashta pane bolnyacha swabhav, ani kabir hi tichyavar prem kartoy ch ki… karan radhachya manat kabir baddal jari prem ahe tari ti te thaampane sangu hi shakat nahi….

  Anyways.. story mast !! ani kabir la tyach “इश्क” lavkarach milu dya… ;p 🙂

  Reply
 10. Monika Hajare

  hussshhh.. finaly… khup vataty ki …..

  Radha n Kabir ekatr yavet… baki as Mr. Aniket wish… Rati he kathela valan denare patr ahe .. ticha bhovtali katha firu shakat nahi.. ase vatat ahe mala…. pahu… next paet lvkr plssssssss…..

  Reply
 11. sonalpr

  Radha-Kabir
  Kabir cha Radha var prem ahe ani Radha cha hi Kabir var prem she yachi prachiti Radhala yeil ani ti sarva sodun Kabir kade yeil svatala badlun….asa vatta…baki sarva Aniket sir tumhala hava tasa ba tumhi vichar karal tasa kathecha shevat chanch hoil.
  Awesome story
  Really great Aniket Sir

  Reply
 12. Jayu

  MAST AJUN KITI VAT PAHAYLA LAVNAR AHAT KY HONAR KUP JAST UTSUKTA AHE TUMACH LIKHAN KHARCH KUP SUNDAR AHE……

  Reply
 13. Ambika Konka

  Majya nusar..
  1) radha and kabir
  Or 2) sagle vegle jhale tari hi happy ending hoilch..
  Bz.. Story nusar monika aani rohan javal yet aahe.. Aani monika aata hi kabir lach like karat aahe.. Tar possible aahe ki monika yeh sagal natak farat kabir sathi karat asav aani jar as nasal tarihi rohan chya manat satat hi gosht rahilach ki kabir aani monika yache relationship hot mahnun..
  So i suggest that ki rohan aani monika ektra hot asel tar kabir aani radha la ektra yav karan monikala mahit aahe ki kabir radha shi khup prem karto mahnu plus monika ne swata breakup kel hot.. Kabir sobat
  Plus 2nd ki rati la parat pitar kade jayala hav aahe karan..
  Many aahe ki pitar ne tila ratri mahnje madhya ratri rastyavar ektra sodun dil pan tine kabir aahe mahnunch pitar la breakup mahnun msg thakla
  jari as nasal tari hi tila tas msg kabirala dhakvaychi garaj navti ti ekti pan nantar handle karu shkat hoti
  Majya nusar ratila kabir aavadla mahunch tine piter barobar breakup kele.. Otherwise tine as kel nast( majya nusar)
  Story nusar radha hi selfish aahe.. Pan tich je experience hot anurag barobar kahi thik navtach.
  Kontyahi vyaktila aavadnarch nahi ki jya jail madhun aapan baher padlo aahe tyach jel madhye punha padav i think she will realise that she is wrong..
  Possible aahe ki ti parat kabir barobar relationship sath ready rahil karan prem tar tich pan aahech na

  And most imp mala kabir samajat nahi aani tyach prem.
  Sorry frnds..
  Pan kharch..
  Pahil tyala monikashi prem hot
  2nd radha. barobar
  3rd rati..
  Jar rati pan tyala sodun gheli tar to kay 4th mulgi shodhnar ka???

  I am sorry aniket.. Mee tumchya story var vaet comments nahi karat aahe..
  Pan majya nusar radha and kabir
  monika-rohan, rati and piter.

  Majya nusar as happy 😊 ending hoil.

  Thank you..

  Reply
 14. dhananjay

  aapalya sagalya story vachun khup mast vatal khoop divas zale ishq che sarv part vachun zalte navin part chi vat pahat hoto navin part lavkar dilyabaddal dhanyavad

  Reply
 15. Tanuja

  मत जुळण्यापेक्षा
  मन जुळणं महत्वाचं

  रती आणि कबीर👍

  Reply
 16. Ujwala

  यार हा कबिर खुप चंचल मनाचा आहे. तो किती confused आहे Love च्या बाबतीत. रती बरोबर Love आहे कि only attraction हे त्याला कळतच नाहीए… And by the way त्याला राधा अजूनही आवडते कारण तिने Photo वर काहीतरी विचारावे असं त्याला वाटत होतं पण तिने नाही विचारलं So तो परत upset झाला…
  I don’t know what is next.. But I wish Radha & Kabir…
  Nice part Aniket..

  Reply
 17. Harshal

  खुपच छान गोष्ट आहे sir.
  मला अस वाटतं की तुम्ही गोष्टीचा शेवट वेगळा करावा.
  जस कबिर ला काहीतरी होत आणि दोन्ही मुलीना या गोष्टीच वाईट वाटत, आणि वाटल तर त्या दोघी कबिरची वाट बघतात.

  नाही तर तुम्ही पण कबिर प्रमाणे अजून एक part तयार करुन बघा😊

  Reply
 18. Vinayak G

  Awesome part hota
  Rati aani kabir chi jodi changli vatte pan rati kabirchya aayushyat radha gelyanantar aali. So mala vatta Radha aani Kabirchi jodi perfect hoil

  Reply
 19. sumit malvankar

  khup chan
  pn radha n kabir chan jamel
  rati kahi vait nahiye pn radha etaki focus nahiye
  mazya matapramane radha kabir la samjun gheil v sambhalun dekhil gheil. . . hope so. . .
  and this part is awesome . . . nice keep it up
  next part lavkar send kara. . . we are waiting . . . . .

  Reply
 20. swarali raut

  mala vatay ki radha n kabir hech thic ahe. sry but rati mala khoti vatay. mhanje je kahi hote ya part madhe te ek tharvalela drama vatoy ticha. so ti n kabir nahi patat mala. radha ata jari selfish vagat asebut tila jevha toche prem janvel na ti nakki kabir sathi parat yeil. bus eka moment chi garaj ahe doghana tyanche prem parat swikarayla n swatapesha dusaryacheann japayla…..i hope end changla asu de..

  Reply
 21. Leena

  खूप छान झाला हा पार्ट. पुढचा पार्ट लौकरच येऊ दे.
  राधा – कबीर किंवा रती – कबीर हि कॉमन लाव स्टोरी होईल.
  काहीतरी नवीन एंड करा या स्टोरी साठी

  Reply
 22. vrushalee

  a farach chhaan zalay ha part
  pan mala as watat ki kabir and monika ekatra yawet.
  don’t know pan maza mate tyalach aapan nyay (justice) mhanu
  bcoz……..aajhi monika kabir la like karte and kabir cha manatahi kuthe na kuthe monika dusryachi honyach sadness aahe.
  rahili story radha and kabir chi tar te dogh kadhi ekatra aalehi na tari tyanchi story rati aani tichya boyfriend sarkhi hoil.
  mala aajhi watat ki monika ani kabir khup khush rahtil. bcoz monikala tichi mistake kalun chukli aahe ani ti ek vela kabir la gamun pan baslee ahe .tyamule mala watat ki tila kabircha premachi kimat kalaleli asavi
  tas mhantala tar kabir and rati cha pan end bara hoil pan mala te mulatach nahi aawadnar. karan raticha alredy boyfriend ahe aani main goshta mhanje rati sudhha radha sarkhi disayala beautifull.
  mala watat ki kabir la sundar disnarya mulich grahan lagala asav. aani monika disayala far sunder nasli tarihi ti aajhi kabir war prem karte. rohan and monika cha time pass asava. kbir ani monika ek dusryana far changle olakhatat pan. tyanna ek dusryancha saglya aawadi niwadi mahiti ahet.

  please ending farch chha karan mhanje kasa satisfaction watala pahije.

  BEST OF LUCK!

  Reply
 23. Meena

  Jar radha selfish asel tar kabir pan selfish ahe karan jevha radha bhetli theva kabir la monika nako hoti pan jevha radha mhanali me kahi lagna vaigare nahi karnar mala relationship madhe nahi bandhoon rahaycha ahe thevha ka ir chya manat ala hichya chakkar madhe monikashi hi breakup kela ahe ata doghihi gelya to swata confuse ahe thaychya premabadal.. and radha chi case ashi ahe ki tila ajoon prem samazala nahi ahe ti jya relationshipmadhoon baher ali ahe ti ajoon tyach manastitit ahe tila tashi same life parat nahi jagaychi nahi ahe tila thodi mokalik havi hoti ti tine kabeer la directly sangitli as a friend tine kabeer chi help ghetli ti mulgi ahe mhanoon asa nahi bolu shakat ki tine kabeer cha fayda ghetla and mulimi faqt navryacha ikoon rahava chul and mul sambhalava mhanje to changli vyakti ahe asa tar nahi swatache mat mandle tar ti selfish ahe i dont think so, mag rati pan tar tech karte kabeer bhetla mhanoon peeter shi breakup kela ka ??
  Radha rati cha pic pahoon disturb zali upset zali yacha arth kahitari feelings ahet kabeersathi te tila kalayacha ahe faqt and jyadiwashi kalnar ti tashich return induat yenar and swatach kabeerla propose karnar …. mazya maye radha and kabeer

  Reply
 24. vrushalee

  ek suggestion dyayala aawadel mala
  bagh …………..mala asa watat ki rohan and monika ch ha ek game asawa rati sobat kabir la monika kade attract karanyacha……………..nako asu de kahich samjat nahiye….
  pan kuthlyahi haltit na rati and kabir OR Kabir and radha ha end nakoch…….Are ha farach common watato
  nako asa end ajibat karu itkya chhan story cha…….

  Reply
 25. Snehal

  मला वाटत रती हि या स्टोरी ची side character आहे ….राधा सुरुवातीपासून या स्टोरी ची नायिका आहे …त्यामुळ तिचा importance कमी होऊ न देत story चा end व्यायला हवा …… एक तर रती.. राधा-कबीर ला एकत्र आणते असा end चालेल .

  .किव्वा ..

  खूप मोठ काहीतरी sacrifies करून राधा रती-कबीर चे setting लाऊन देते …. राधा मरते असाही end करू शकता…कारण राधा future चा विचार न करता presnet मध्ये जगते ..जीवाची परवा न करता…राधा हट्टी बिन्दास्त मुलगी आहे….. प्रेम तर कबीर राधावारच जास्त करतो….आणि राधा कबीर वर ….राधाच मरण कबीर – राधाच च प्रेम अजरामर करेल …आणि राधा आपला स्वातंत्र्यात जगण्या आणि मारण्याचा हट्ट पूर्ण करून कबीर च्या प्रेमात जीवनाचा अंत करेल……… रती – कबीर move on होतील आणि नवे आयुष्य सुरु करतील…राधाच्या आठवणी जपत..

  Reply
 26. Amruta Khedekar

  Aniket khup chan aahe tuzi katha, ani shevatach mhanashil tar “RADHA-KABIR” asach mala vatat. tyamule tu ashi kahi katha kar ki radha ani kabir ch aale ahijet shevatat. karan radhala jivanachi purn vyakhya kabirach samajaveel.tila tyachi garaj aahe. shevati radha mann maratey.lavkar lihi , m waiting

  Reply
 27. Paresh

  Radha & Kabir. Others are just a side characters. According to me Radha should look as in lead and even Kabir should look as side character in end. She should be THE heroine of this And she must be so….

  Reply
 28. Nikita Joshi

  Hi Aniket… Khup chhan story lihili aahe…
  ekdam mast…. main point hi story aaplyala khilavun thevat aahe…. aapan tyat gung hoto… he mala khupp aavdale…
  Last part khar tar aamhi suggest nahi karu shakat….. to tu lihishil to nit vichar karunch lihishil…
  Please last part lavkar post kar. I’m waiting…..
  Keep Writing…….

  Reply
 29. Komal

  Mala vatta ki Rati aani Kabir ektra yavet, karan Kabir sathi Radha ek attraction aani Rahi ek true love asu shakta.

  Reply
 30. Nikita Joshi

  Hi Aniket,
  Kupch mast lihitos tu… Hi story khupp chhan lihili aahes… Hya madhe ek gosht khupp aavadali… tuzi story aamhala khilavun thevate.,… Gung hoto aamhi tyat….
  Story cha shevat aamhi nahich sangu shakat…. Pan tu to khupp changala lihishil….
  Please last part lavkar post kar….. I’m waiting…….
  KEEP WRITING…!!!

  Reply
 31. Nikita Joshi

  Hi Aniket,
  Kupch mast lihitos tu… Hi story khupp chhan lihili aahes… Hya madhe ek gosht khupp aavadali… tuzi story aamhala khilavun thevate.,… Gung hoto aamhi tyat….
  Story cha shevat aamhi nahich sangu shakat…. Pan tu to khupp changala lihishil….
  Please last part lavkar post kar….. I’m waiting…….
  KEEP WRITING…!!!!

  Reply
 32. Bhakti

  mla vatta rati-kabir. Radha kdich aplya icchanna murad ghalnar nahi ani ticha ha attitude mla khup awdto. Tine tich ayushya tichya marjine jagave. ani rati kabir ek perfect couple ahet.

  Reply
 33. Ek Sanganak Abhiyanta

  End kahihi aso.. kabir la Monika, radha wa rati paiki konihi milo. But Kabir darvels dusryach kas changla hoil asha padhatine wagla ahe.. so mala watat tyachya nashibi chnagli gost yavi 🙂

  Reply
 34. piku

  kuch to haatake lihi… koni tari unknown character tak achanak story madhe…juni varga maitrin vegere achanak yete ani tyala vicharate asa kahi tari…flashback madhe jau det story.. ani achanak to sagla visarun tilacha lagna sathi hokar deto vegere ….ani sampaav….

  Reply
 35. yogini

  Radha ani Rati chi achnak bhet – Kabir rati madhe radhala shodhtoy .
  jamel asa turn kinva tula ajun story vadhvavi vatlich tr pudhchya part la tak ase intresting kaitri
  — Aniket

  Reply
 36. Utekar Sayli

  khupch sunder lihilayas tu,,,,,,,,,,,khupch chan katha,,,,,,,,,,,,,,,,,aaj ya kthech last part pn upload zala asel,,,,,,,,,mahit ni,,,,,,,,,me ajun pude gele ni,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pn mla watat,,,,,,,kabir tyala have tasa ayushya RATI sobat jagu shakel,,,,,,,RADHA barobar ni,,,,,,,jari to radhasarkh prem Rati war karu shakala nahe tari suddha,,,,,,,,,,,,KABIR cha nature pramane tyla fkt RATIch happy life deu shakel,,,,,,,,,,,by all means,,,,,,,,,,,,,

  Reply
 37. Vshal

  Suspense… la pn limit aste yaar…. storycha flow bhari ahe…
  Nd jari mi story nhi wachli ahe pudhchi…
  Radha- kabir is my opinion

  Reply
 38. Pingback: इश्क – (भाग २४) – डोक्यात भुणभुणभुणारा मराठी भुंगा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s