निबंध


“फार छान लिहीतोस रे तु..” एक परीचीत मला काही दिवसांपुर्वी मला म्हणाले होता. त्याचे पडसाद काय असतील ते मला तेंव्हा समजले नव्हते जे नंतर समजले.

झालं असं की, माझा हा मराठी ब्लॉग आणि त्यावरील लिखाण बघुन माझ्या एका परीचीतांनी मला नुकतीच एक नविन कामगीरी सोपावली आहे, निबंध लिहीण्याची. त्याचा मुलगा दहावीच्या परीक्षेला बसत आहे आणि त्यासाठी त्याला मराठी निबंध हवे आहेत. काही दिवसांपुर्वी शाळेत सांगीतले आहे म्हणुन काही निबंध मी लिहुन दिले, जे फारच आवडले. पण आता त्यांनी मला बोर्डाच्या परीक्षेत येऊ शकतील असे अपेक्षीत १५-२० निबंध लिहायला दिले आहेत. कळलं तुम्हाला आता सध्या माझ्या ब्लॉगवर जास्ती पोस्ट का नाहीत? आणि माझी कथा इतकी का लांबली आहे? पटापट पोस्ट का येत नाहीत? एकतर कामाच्या व्याप सध्या वाढलेला आहेच, पण त्याहुनही जो वेळ मिळेल त्यात मी दहाविचे अपेक्षीत निबंध लिहीत आहे ना!

असो.. माझ्या लेखन शैलीचा कुणाला उपयोग होत असेल तर काय वाईट आहे? त्यातुनच पुढे विचार केला की हे निबंध जर ब्लॉग वर उपलब्ध करुन दिले तर कदाचीत इतर मुलांनाही थोड्याफार प्रमाणात मदत मिळु शकेल. माझ्या माहीतीत तरी महाजालावर अशी संकलीत माहीती एकत्र उपलब्ध असेल असे वाटत नाही.

निबंधामध्ये काही संदर्भ हे महाजालावर उपलब्ध असणाऱ्या माहीतीच्या आधारे घेतलेले आहेत त्याचे राईट्स ज्या त्या लेखकाला साभार.

निबंधाची लांबी जास्तीत जास्ती हस्ताक्षरात एक फुल-स्केप इतकी हवी असल्याने थोडक्यात लिहीले आहेत. त्यामुळे सर्व विषय निबंधाच्याच रुपात असतीलच असे नाही. काही ठिकाणी प्रमुख मुद्दे थोडेसे विस्तार करुन लिहीलेले आहेत. आवश्यकता भासल्यास आपण ते मुद्दे वाढवुन निबंधाची लांबी वाढवु शकता.

हे निबंध आपल्याला कोणत्याही प्रकारे उपयोगी पडल्यास प्रतिक्रिया जरुर कळवा.

निबंधाच्या पानावर जाण्यासाठी इथे टिचकी मारा.

Advertisements